DOROTA WORONOWICZ

DOROTA WORONOWICZ

Dorota Marta Woronowicz, psycholog, specjalista terapii uzależnień.
Od lat czynnie współpracuje z warszawskimi poradniami terapii uzależnienia i współuzależnienia. Obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową w warszawskim prywatnym Centrum Konsultacyjnym Akademii Medycznej. Jest magistrem psychologii SWPS. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, głuchymi, uzależnionymi i współuzależnionymi. Odbyła własną terapię psychodramatyczną, żeby wiedzieć jak to jest po drugiej stronie relacji terapeutycznej.

 

Współtworzyła Stowarzyszenie Animacji Kultury, którego celem była praca z młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną, aktywizująca do działań twórczych. W wyniku tej działalności powstała na warszawskiej Pradze Pracownia Wschodnia zrzeszająca ludzi z szeroko pojętych środowisk twórczych. Czasem można ją usłyszeć w radio albo zobaczyć w telewizji jako eksperta psychologii, zwłaszcza uzależnień. Parę lat temu założyła z mężem Spółdzielnię Artystyczną, której działania sprowadzają się do szeroko pojętej pracy reżyserskiej, operatorskiej, graficznej, filmowej i postprodukcyjnej.

KRZYSZTOF ŁUSIAK

KRZYSZTOF ŁUSIAK

Aspitant Sztabowy Krzysztof Łusiak – od 23 lat jest funkcjonariuszem Policji, obecnie kierownikiem Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kolbudach, który swoim zasięgiem obejmuje gm. Kolbudy i gm. Przywidz. W latach 2003-2008 był członkiem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani przy Urzędzie Gminy Przywidz, następnie w roku 2009 członkiem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich.

Od 2010 r. do chwili obecnej działa w Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Gminy w Kolbudach. Jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Kolbudach, gdzie zajmuje się problematyką „Przemocy w rodzinie”.

Na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką poprzez zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Ponadto w codziennej służbie działa na rzecz zapobiegania narkomanii w rejonie, szeroko rozumianej patologii i przestępczości wśród nieletnich i dorosłych.

MAŁGORZATA WAWRO

MAŁGORZATA WAWRO

Małgorzata Wawro – pedagog, animator działań kulturalno–społecznych, od lat związana z trójmiejską oświatą. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskim Centrum Solidarności, Nadbałtyckim Centrum Kultury.

We współpracy z Pomorskim Towarzystwem Przeciwtytoniowym zorganizowała wiele akcji profilaktycznych (pikniki, marsze, akcje antynikotynowe). Miłośniczka natury i kultury, zajmuje się inicjowaniem w przestrzeni publicznej nietypowych wydarzeń muzyczno-wizualnych.

Artystycznie, wizualnie i sentymentalnie związana z zespołem „Jak Zwał, tak Zwał”, tworzy i realizuje projekty audiowizualne.

MARCIN BITEL

MARCIN BITEL

Marcin Bitel, doktor nauk medycznych z 16-letnim stażem pracy, specjalizujący się w toksykologii klinicznej, ponadto specjalista chorób wewnętrznych oraz farmakologii klinicznej. Na co dzień pracuje w Pomorskim Centrum Toksykologii,
gdzie zajmuje się leczeniem ciężkich zatruć, m.in. narkotykami, dopalaczami oraz alkoholem, jak również łagodzeniem towarzyszących im zespołów abstynencyjnych.

Pan doktor jest również lekarzem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, gdzie podczas swojej pracy
w Specjalistycznej Karetce Pogotowia, na co dzień spotyka się z przypadkami przedawkowania narkotyków oraz towarzyszących im zaburzeń psychicznych bądź ciężkich urazów.

KINGA SMOLEŃ

KINGA SMOLEŃ

Kinga Smoleń, pochodząca z Mazur, mieszkająca na stałe nad morzem absolwentka Socjologii Pracy i Organizacji Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Morskiej w Gdyni. Na co dzień kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego oraz kierownika Ośrodka Szkolenia Morskiego w Świnoujściu, a także specjalista ds. kadr i płac.

Jako wykładowca i trener Fundacji Dbam o Mój Zasięg propaguje m.in. kulturę off-line oraz nawoływanie do świadomego i rozsądnego korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Przekonuje jednocześnie do szukania przyjaźni, akceptacji i nawiązywania oraz pielęgnowania relacji w realnym świecie. Doświadczenia w tzw. realu mają pozytywny wpływ na rozwój naszej osobowości, wpływają na kształtowanie naszych postaw, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

W grudniu 2016 roku z ramienia fundacji pracowała przy organizacji Międzynarodowej Konferencji w PPNT w Gdyni pt. „Mobilność w sieci” skupiającej liczne grono prelegentów ze świata nauki.

JUDYTA BORCHET

JUDYTA BORCHET

Judyta Borchet ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Jej praca naukowa skupia się głównie na badaniach z udziałem młodzieży i ich rodzin.

Judyta jest aktywną badaczką, która poza pracą naukową chętnie włącza się w inne projekty. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, udziela się w Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, gdzie działa w zespole badawczym, prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz organizuje różne wydarzenia związane z tematyką bycia off-line i fonoholizmu.

ALEKSANDRA DEJEWSKA

ALEKSANDRA DEJEWSKA

Dietetyk, studentka psychologii, Mentor dla chorych z zaburzeniami odżywiania, studentka psychologii. Stworzyła autorski projekt o nazwie „Aż Sobie Zazdroszczę” mający na celu budowanie poczucia własnej wartości oraz promowanie idei ciała pozytywnego. Aktualnie jest w trakcie tworzenia fundacji.

Na spotkaniach, które prowadzi, promuje balans między życiem zawodowym a prywatnym, dbanie o zdrowie oraz umiejętność odpuszczania. Prowadzi również zajęcia w szkołach na temat zaburzeń odżywiania, zdrowych nawyków żywieniowych oraz wpływie mediów społecznościowych na poziom akceptacji własnego ciała i życia. Jest inicjatorką wielu akcji społecznych takich jak wspieranie kobiet z domu samotnej matki, warsztaty dla pacjentek onkologii. Organizuje spotkania dla rodziców dzieci nieuleczalnie chorych oraz wspiera rodziny borykające się z zaburzeniem odżywiania.

Posłuchasz jej w wielu audycjach „Radia Gdańsk” czy też „Pytaniu na Śniadanie”. Jej historię możesz przeczytać w „Chwili dla Ciebie” czy też „Kurierze Gdyńskim”. Prowadzi kanał na YouTube – Efyra.tv, gdzie dzieli się radami na temat bulimii i nie tylko.