GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

ALKOHOL

Problemy alkoholowe

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz tel. 58 682 51 46 sekretariat@przywidz.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: tel. 116 111

Pomocne strony internetowe:
www.aa.org * www.al-anon.org.pl * www.akcjasos.pl * www.116111.pl * www.uzaleznienie.com.pl

Problemy z dopalaczami

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz
Komisariat Policji w Kolbudach
ul. Staromłyńska 2, 83-050 Kolbudy tel. 58 785 43 16

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna tel. 800 120 148

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

Pomocne strony internetowe:
www.dopalaczeuzaleznienie.pl * www.116111.pl

Problemy z nikotyną

Twój lekarz rodzinny

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym tel. 801 108 108

Pomocne strony internetowe:
www.zyciebzpapierosa.pl * www.jakzucicpalenie.pl * www.uzaleznienie.com.pl * www.116111.pl

Problemy z nikotyną

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel. 801 199 990
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna tel. 800 120 148

Młodzieżowy telefon zaufania 988 (pon.-pt. 13.00-18.00) tel. 92 88 (pon.-pt. 10.00 20.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

Pomocne strony internetowe:
www.narkomania.org.pl * www.uzaleznienie.com.pl * www.116111.pl

Uzależnienia od telefonów i talbetów

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Uzależnienia behawioralne tel. 801 889 880 (codziennie w godz. 17.00 – 22.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel.116 111

Pomocne strony internetowe:
www.uzaleznieniabehawioralne.pl * www.uzaleznienie.com.pl * www.116111.pl

Uzależnienia od internetu i gier wideo

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Uzależnienia behawioralne tel. 801 889 880 (codziennie w godz. 17.00 – 22.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

Pomocne strony internetowe:
www.uzaleznieniabehawioralne.pl * www.uzaleznienie.com.pl * www.116111.pl

Problemy z odżywianiem

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
godz. pracy w każdą środę od 15.00 do 16.00 ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

Uzależnienia behawioralne tel. 801 889 880 (codziennie w godz. 17.00 – 22.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111

Pomocne strony internetowe:
www.uzaleznieniabehawioralne.pl * www.uzaleznienie.com.pl * www.116111.pl