NARKOTYKI

Uzależnienie od narkotyków – jest to przyjmowanie bardzo silnie uzależniających substancji psychoaktywnych powodujących uzależnienie psychiczne i/lub fizyczne.

Zażywanie narkotyków odbywa się poprzez eksperymentowanie, okazjonalne przyjmowanie, nawyk, uzależnienie.

Młodzi ludzie najczęściej sięgają po substancje psychoaktywne powodowani chęcią zaimponowania komuś lub potrzebą przynależenia do grupy. Leczenie zależy od silnej motywacji uzależnionego, a także wsparcia najbliższych.

 

OBJAWY I SKUTKI:

  • PRZYMUS PRZYJMOWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • UTRATA KONTROLI NAD ICH PRZYJMOWANIEM
  • WZROST TOLERANCJI, TJ. POTRZEBA PRZYJMOWANIA CORAZ WIĘKSZYCH DAWEK
  • ZABURZENIE RELACJI SPOŁECZNYCH
  • ZANIEDBYWANIE CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW
  • ZABURZENIA RUCHOWE
  • UROJENIA I OMAMY
  • POWAŻNE USZKODZENIE ORGANIZMU
  • KRADZIEŻE I WZROST PRZESTĘPCZOŚCI W CELU ZDOBYCIA ŚRODKÓW NA NARKOTYKI